24 พฤษภาคม 2555

APN, MMS และการใช้งาน Dataเรื่องวุ่นๆ ของการรับส่ง MMS บนเครื่อง Galaxy SII ทำให้ผมต้องมาศึกษาการตั้งค่า APN ให้กับเครื่องของคุณนาย กว่าจะทำได้ งงอยู่นานเหมือนกัน

 นี่คือข้อสรุปครับ

การสื่อสารข้อมูลของเครื่องโทรศัพท์สมาร์ตโฟนจะมีการใช้ช่องสัญญาณอยู่ 2 ทาง คือ Wifi กับช่องสัญญาณ Data ของคลื่นโทรศัพท์
ซึ่ง Data นั้นจะหมายรวมถึง GPRS และ Edge บนระบบ 2G และ HSPA บน 3G เอาว่าเรียกง่ายๆ ว่า 2G กับ 3G

และในช่องสัญญาณ Data ของสัญญาณโทรศัพท์นั้น จะแบ่งเป็น 2 ช่องทางย่อย ช่องทางแรกสำหรับใช้รับส่ง MMS และอีกช่องทางใช้สำหรับการเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ต นั่นคือ Data=MMS+Internet