20 ธันวาคม 2554

ลองอัป Cooper เป็น 2.3.4 Gingerbread


1.การทำ
 • Backup ข้อมูลสมุดรายชื่อ และ App ต่้างๆ
 • เรียกโปรแกรม Kies บน PC (ต้องการที่ว่างใน C: 3GB ขึ้นไป)
 • ใช้เวลาทำประมาณ 45 นาที

การจัดการสมุดรายชื่อ Contacts


ในกรณีที่คุณจะอัปเกรดแอนดรอยด์เป็นรุ่นใหม่ หรือจะส่งเครื่องเข้าศูนย์ สิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องทำ คือการเก็บสำรองข้อมูลของสมุดรายชื่อ Contacts ไว้ก่อน เพื่อจะได้สามารถมา Restore คืนในภายหลังได้

ลอง Factory Data Reset

ได้ลองสั่ง Factory Data Reset เครื่อง Cooper เพื่อเตรียมสำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์เป็น 2.3.4
โดยมีขั้นตอนดังนี้

10 ธันวาคม 2554

Recovery Mode

กรณีเครื่อง Samsung Galaxy มีปัญหาบูตไม่ได้ หรือไม่เห็นหน้าจอ
อาจแก้ไขได้โดยบูตเครื่องใหม่ให้เข้าไปสู่ Recovery Mode

Recovery Mode คือการโหมดการทำงานพิเศษของเครื่อง ไว้ใช้ในกรณีไม่สามารถใช้ OS ของเครื่องได้ โดยใน Recovery Mode จะมีคำสั่งต่างๆ ในเลือกใช้เพื่อแก้ปัญหาหรือใช้ในการล้างเครื่อง
วิธีเข้า Recovery Mode (สำหรับ Samsung Galaxy ส่วนใหญ่)
 • ให้ปิดเครื่องก่อน
 • กดปุ่ม Home ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม Power รอจนกว่าเครื่องจะบูตเข้าหน้าจอ Android system recovery
วิธีออก
 • เลือกที่คำสั่ง reboot system now
วิธีใช้งาน
 • กดปุ่มปรับเสียงขึ้น (Volume Up) คือเลื่อนขึ้น
 • กดปุ่มปรับเสียงลง (Volume Down) คือเลื่อนลง
 • กดปุ่ม Home คือ ตกลง
สำหรับเครื่อง Galaxy Cooper ของผม เมื่อเข้า Recovery Mode แล้วจะมีข้อความหน้าจอดังนี้


เมนูคำสั่งมีให้ใช้ 5 คำสั่งคือ
 1. reboot system now บูตเครื่องใหม่
 2. apply update from sdcard อัปเดตเฟิร์มแวร์จาก SD Card
 3. wipe data/factory reset ลบข้อมูลและรีเซ็ตเครื่องล้างเครื่องให้เหมือนมาจากโรงงาน
 4. wipe cache partition ลบพาร์ทิชันของแคช
 5. test redbend fota[FS] ทดสอบการทำงานของ FOTA (Firmware Over The Air) ตามมาตรฐานของ Red Bend
สำหรับเครื่องที่มีปัญหามากๆ ต้องการล้างเครื่อง (Factory Reset)  แต่ไม่สามารถบูตเข้า Android ได้ ก็สามารถเข้า recovery Mode แล้วสั่ง wipe data/factory reset ได้ครับ