11 กรกฎาคม 2554

บันทึกเรื่องของการใช้หน่วยความจำของแอ็ป

นี่คือบันทึกข้อมูลจากการทดลองของผมในเรื่องของการใช้หน่วยความจำของแอ็ป
ผมทำไว้กันลืม อาจจะอ่านยากนิดหน่อย แต่ก็น่าจะมีประโยชน์

ใช้กล้องวิดีโอให้เต็มประสิทธิภาพ


กล้องวิดีโอที่มาพร้อมกับเครื่องแอนดรอยด์ของเรานั้นมัคุณภาพดีเพียงใด
หากจะนำเอาโปรแกรมถ่ายวิดีโอตัวอื่นมาใช้แทนจะดีไหม

9 กรกฎาคม 2554

วิธีดูขนาดของ Storage และ RAM สำหรับมือถือแอนดรอยด์อยากรู้ว่าเครื่องมี Memory เท่าไรดูได้ที่นี่

Smart Phone ก็เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีทั่วไป ที่นอกจากจะมีซีพียูแล้ว ก็ต้องมี Memory หรือหน่วยความจำสำหรับการทำงาน โดย Smart Phone ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จะมีการใช้งานหน่วยความจำอยู่ 3 ชนิด คือ RAM, Storage และ SD Card

ทดสอบการติดตั้งและการใช้หน่วยความจำ

เครื่องมือการทดสอบ
 • File Expert

การตรวจดูขนาด
 • Storage = ROM = Phone Memory มีทั้งหมด 180.8MB (1MB=1024*1024=1048576 Byte) แต่ใน  Task manager จะแสดงเป็น 181MB
 • เรียก Settings > Manage applications
  • ดูที่ Downloaded จะเห็นรายการ App ที่เราติดตั้งเพิ่มเองทั้งหมด พร้อมขนาดของ Storage ที่ใช้ไป
   • คลิกที่ชื่อ App จะเป็นการเข้าไปดู Application info จะเห็น
    • Total คือ ขนาดของ Storage ที่ใช้ไป ซึ่งเป็นผลรวมของ Application+Data+Cache
    • Application คือขนาดของเนื้อโปรแกรม (รวม APK ด้วยหาก APK อยู่ใน Storage)
    • Data คือขนาดของข้อมูลที่โปรแกรมนี้สร้างและเก็บไว้ใช้งาน
    • Cache คือคือขนาดของข้อมูลชั่วคราว
  • ดูที่ Running คือ App ที่กำลังทำงานอยู่ในขณะนั้น
  • ดูที่ All คือ App ทั้งหมดของเครื่อง ประกอบด้วย App ที่ติดตั้งมากับ Firmware และ ที่เรา Download มาติดตั้งเพิ่มเอง สามารถสั่งเรียงตามขนาดได้
  • ดูที่ On SD card จะเป็นรายการของ App ที่มีการย้ายไฟล์ APK ไปไว้บน SD card ขนาดของหน่วยความจำที่แสดงใต้ชื่อ App จะเท่ากับที่แสดงในหน้า Downloaded ซึ่งก็คือขนาดของ Storage ที่โปรแกรมนี้ใช้ไป ยังไม่รวมไฟล์ APK ที่อยู่ใน SD card
 •  เรียก Tast manager
  • ดูที่ Package จะแสดงรายการของ Package ที่เราติดตั้งเพิ่ม (จะตรงกับรายการ Downloaded ของ Settings:Manage applications) พร้อมตัวเลขขนาดของ Package และจะแสดงขนาดของ Storage ที่ใช้ไปแล้ว/ที่มีทั้งหมด เช่น 41.89MB/181MB
สรุปการใช้หน่วยความจำของ App
 • จะมีการใช้หน่วยความจำ 2 ส่วน คือ
  • เนื้อ Application+Dara+Cache จะอยู่ใน Storage เสมอ
  • ไฟล์ APK ที่ดาวน์โหลดมา
   • หากเป็นโปรแกรมที่ Move to SD ได้ จะเก็บไว้บน SD card
   • หากเป็นโปรแกรมทั่วไป จะเก็บใน Storage
 • ตัวเลขที่แสดงใต้ชื่อ App หรือใน Application info คือตัวเลขของ Storage ที่ App นี้ใช้ไปทั้งหมด 
  • ตัวเลขนี้จะไม่รวม APK หากเป็นโปรแกรมที่ Move to SD ได้
  • ตัวเลขนี้จะรวม APK หากเป็นโปรแกรมทั่วไป เพราะ APK จะเก็บใน Storage
 • กรณีเก็บ APK ไว้ที่ SD card ไฟล์นี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ย่อยใน โฟลเดอร์ asec ใน SD Card (ไม่สามารถใช้ My files ดูได้ ต้องใช้ File Manager อื่นเช่น File Expert) หากสั่งย้ายไปยังโทรศัพท์ ไฟล์และโฟลเดอร์นี้จะหายไป และย้ายไปอยู่ในโทรศัพท์แทน (Storage ของเครื่องจะลดลงเท่ากับขนาดไฟล์ APK ที่ย้ายเข้าไป)
 • App ที่สามารถ Move to SD ได้ จะใช้เนื้อที่ของ Storage น้อยลงเท่ากับขนาดของไฟล์ APK เท่านั้น
 • การลองติดตั้งและถอนโปรแกรม พบว่าเนื้อที่ของ Storage จะกลับคืนมาเหมือนเดิมได้ทุกครั้ง ยกเว้นบางกรณีที่พบว่า Storage หายไป ไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้
  • เกิดจาก App อื่นบางตัวมีการใช้ data หรือ Cache เพิ่ม หากต้องการคืน ก็อาจไปหาลบใน App เหล่านั้น
  • เกิดจากถอนการติดตั้งในขณะที่ App นั้นยังทำงานอยู่ จะทำให้เกิดการ Restart เครื่อง และ Storage นั้นจะกลายเป็นขยะ ไม่สามารถถอนออกได้
   • หากพบปัญหานี้ ให้ติดตั้ง App ตัวนั้นซ้ำ แล้วถอนใหม่ อาจทำให้ Storage นั้นกลับคืนมาได้ (เคยพบว่าคืนมาได้เท่ากับขนาดของ APK)

ตัวอย่างการทดสอบกับโปรแกรม Sygic
1. ก่อนติดตั้ง Storage ใช้ไปแล้ว 29.66M เหลือ151.34M จาก 181M
 • ไฟล์ APK ขนาด 5.9M

2. หลังติดตั้ง
 • Storage ใช้ไปแล้ว 45.36M เหลือ135.64M ใช้ไป 15.70M
 • ใช้เมนู Manage applications ของ Settings 
  • จะเห็น Sygic 15.68M ในแผ่น Downloaded และ On SD card 
  • กดที่ Sygic จะมีข้อมูล Application Info ของ App จะเห็น Total=15.68M Application=15.68M อย่างอื่น 0 และปุ่ม "Move to phone" จะติดสว่าง
 • ใช้ File Expert ดูไฟล์ใน SD-Card จะพบ asec/com.sygic.aura-1/pkg.apk ขนาด 5.89M

3. กดปุ่มสั่งย้ายไปยังโทรศัพท์
 • ดู Storage จะใช้ไปแล้ว 51.25M เหลือ129.75M หายไป 5.89M
 • ใช้เมนู Manage applications ของ Settings 
  • จะเห็น Sygic 21.57M ในแผ่น Downloaded แต่ใน On SD card จะไม่มีแล้ว
  • กดที่ Sygic จะมีข้อมูล Application Info ของ App จะเห็น Total=21.57M Application=21.57M อย่างอื่น 0 และปุ่ม "Move to SD card" จะติดสว่าง
  • จะเห็นว่า Application 21.75M ก็คือ 15.68M + 5.89M
  • 15.68M คือเนื้อโปรแกรมที่ถอดออกมาจาก APK ต้องอยู่ใน Storage เสมอ
  • 5.89M คือไฟล์ APK ต้นฉบับสามารถย้าไปมาระหว่าง SD Card กับ Storage ได้ (หากโปรแกรมนั้นสามารถติดตั้งบน SD-Card ได้)
เรื่องของ Contact
 •  สามารถสั่ง Import จากโปแแกรม Contact ได้ เช่นไฟล์ vcards_20111130_220209.vcf ที่สั่ง Backup ไว้ มี 254 รายชื่อ ขนาด 93.1K
 • วิธีการ Import
  • สั่ง Import/Export
  • เลือก Import from SD card
  • เลือก Phone โปรแกรมจะค้นหาไฟล์ Vcf ทั้งหมดใน SD Card แล้วจะถามว่าจะนำเข้า ไฟล์เดียว หลายไฟล์ หรือทั้งหมด ให้เลือก ไฟล์เดียว จะมีรายชื่อไฟล์มาให้เลือก เมื่อเลือกแล้วโปรแกรมจะนำเข้าข้อมูลทันที ได้ 254 รายชื่อ พร้อมรูปภาพ แต่กลุ่มจะหายไป
 • จากการทดลองพบว่า ขนาดของ Storage จะลดลง 550K ขณะที่ Contacts Storage เพื่มจาก 120K เป็น 676K เพิ่มขึ้น 556K ใกล้เคียงกับที่ลดไป
 • สามารถลบ Contact Storage ได้ เช่นเดิมมีรายชื่ออยู่ 676K สั่งลบด้วยโปรแกรม Contact จะเหลือ 120K แล้วสั่งลบ  Contact Storage ใน Settings จะกลายเป็น 0K แต่พอเรียก Contact มาดู จะมีการสร้างขึ้นมาใหม่เป็น 120K (สั่งลบทีเดียวใน Settings ก็ได้)
 • สรุปเรื่อง Contacts
  • เก็บข้อมูลอยู่ใน Storage
  • ใช้เนื้อที่ไม่มาก เช่น 254 ชื่อ ใช้ประมาณ 550K เฉลี่ย 2K ต่อชื่อ

  วิธีนำไฟล์ข้อมูลออกจากมือถือเข้าเครื่องคอมพ์

  เทคนิคการถ่ายโอนไฟล์จากเครื่องแอนดรอยด์ไปยังพีซี
  สำหรับผู้ที่ต้องการ copy ไฟล์จากมือถือไปยังพีซี หรือจากพีซีมายังมือถือ แต่ยังไม่รู่วิธีการ ลองดูบทความนี้ ที่จะแนะนำหลายๆ วิธีการและเทคนิคต่างๆ ที่น่าสนใจ

  4 กรกฎาคม 2554

  เปลี่ยนฟอนต์ใหม่ให้น้อง Cooper

  ด้วยความที่ผมสายตาไม่ค่อยจะดีเท่าไร มองตัวอักษรเล็กๆ แล้วจะปวดตา เลยมีปัญหากับตัวอักษรไทยบนมือถือมาก
  เห็นหลายคนก็บ่นเหมือนกันว่าตัวอักษรบน Cooper ค่อนข้างเล็ก แม้จะมีหลายคนบอกว่ายังดีกว่าบางรุ่นที่เล็กกว่านี้อีก
  แต่เพื่อความสุขในการเล่นมือถือ ผมจึงลองจับเรื่องฟอนต์ขึ้นมาดู