14 มิถุนายน 2554

สวัสดี Thanai Androidนี่คือปฐมบทของบล็อก "Thanai Android"
ที่นี่จะเป็นที่สำหรับการบันทึกสิ่งดีๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับโอเอสแอนดรอยด์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน การพัฒนา หรือข่าวสาร

อาจมีสาระบ้าง ไม่มีสาระบ้าง ก็คงแล้วแต่โอกาสและอารมณ์

สวัสดีทุกท่าน และสวัสดี Thanai Android